พุ่ง

ภาษาอังกฤษ


v throw
คำอธิบาย: ซัดของยาวๆ, ปล่อยออกไปโดยตรง
ความหมายเหมือนกับ: ขว้าง , ปา
คำที่เกี่ยวข้อง: hurl
ตัวอย่างประโยค: เขาพุ่งหลาวไปถูกปลาฉลามอย่างจัง
v rush
คำอธิบาย: ส่งตัวอย่างแรงไปข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: กระโจน , โผ , ถลา , โจน , พุ่งตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: dash
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชายคนนั้นพุ่งเข้าหาเขา จนเขาล้มลงกับพื้น
v spout
คำอธิบาย: อาการที่น้ำหรือไฟพวยพุ่งออกไป
ความหมายเหมือนกับ: ฉีด , พ่น , ทะลัก , พวยพุ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: gush , jet
ตัวอย่างประโยค: น้ำที่ท่อฉีดพุ่งออกมาอย่างแรงจนต้องช่วยกันจับท่อไว้หลายคน