พุธ

ภาษาอังกฤษ


n Wednesday
คำอธิบาย: ชื่อวันที่ 4 แห่งสัปดาห์
หน่วยนับ: วัน
ความหมายเหมือนกับ: วันพุธ
ตัวอย่างประโยค: บริษัท เจ เอส แอล ได้เช่าเวลาช่วงวันพุธ และพฤหัสเพื่อเสนอละครเรื่อง มุกมังกร
n Mercury
คำอธิบาย: ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในระบบสุริยะ มองเห็นด้วยตาเปล่า อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 58 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4,875 กิโลเมตร เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีบรรยากาศและมีพื้นผิวคล้ายดวงจันทร์ของโลก
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ดาวพุธ
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเราอยู่ดาวพุธก็คงจะร้อนตายไปแล้ว