พุทโธ่พุทถัง

ภาษาอังกฤษ


int alas
ความหมายเหมือนกับ: อพิโธ่ , โธ่ , โถ
คำที่เกี่ยวข้อง: heaven! Oh my! Gosh! , My goodness