พุทโธ

ภาษาอังกฤษ


n Lord Buddha
ความหมายเหมือนกับ: พระพุทธเจ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: the Buddha