พุทธศาสนิกชน

ภาษาอังกฤษ


n Buddhist
คำอธิบาย: ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ชาวพุทธ
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธชินราชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเมืองพิษณุโลก ที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศจำต้องเดินทางไปนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล