พุด

ภาษาอังกฤษ


n Ervatamia
คำอธิบาย: ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Ervatamia วงศ์ Apocynaceae เช่น พุดจีบ หรือ พุดสวน (E. coronaria Stapf) ดอกสีขาว ใช้ดอกตูมร้อยพวงมาลัย
หน่วยนับ: ต้น, ดอก
ความหมายเหมือนกับ: ต้นพุด , ดอกพุด
ตัวอย่างประโยค: พวงมาลัยนี้ใช้ดอกพุดร้อยเลยไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่
n Gardenia
คำอธิบาย: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Gardenia วงศ์ Rubiaceae เช่น พุด หรือ ข่อยด่าน (G. collinsae Craib) ดอกสีขาว กลิ่นหอม เนื้อไม้ละเอียด สีนวล ใช้แกะสลัก
หน่วยนับ: ต้น, ดอก
ความหมายเหมือนกับ: ต้นพุด , ดอกพุด
ตัวอย่างประโยค: ฉันอยากได้สีทาบ้านเหมือนสีนวลของเนื้อไม้พุด มันดูสบายตาดี