พุงกะทิ

ภาษาอังกฤษ


n belly
คำอธิบาย: บริเวณหน้าท้อง
ความหมายเหมือนกับ: พุง , ท้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: abdomen , stomach
ตัวอย่างประโยค: พุงกะทิของคนอ้วนล้วนเต็มไปด้วยไขมัน