พื้นเมือง

ภาษาอังกฤษ


adj native
คำอธิบาย: เฉพาะถิ่น, แห่งท้องถิ่น, ที่มีอยู่ในเมืองนั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ท้องถิ่น , ประจำถิ่น , พื้นบ้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: local , domestic , homemade
ตัวอย่างประโยค: นกฮัมมิงเป็นนกพื้นเมืองของคิวบา มีลำตัวยาวประมาณสองนิ้ว หนักเพียงเศษหนึ่งส่วนสิบออนซ์