พื้นห้อง

ภาษาอังกฤษ


n floor
คำที่เกี่ยวข้อง: room floor
ตัวอย่างประโยค: เพื่อป้องกันความยุ่งยากจากแมลง ให้ใช้ผ้าขี้ริ้วชุบน้ำมันสน รองพื้นตู้ที่ติดกับพื้นห้องเอาไว้โดยรอบ จะทำให้ตัวแมลงหนีไป


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top