พื้นหินขัด

ภาษาอังกฤษ


n terrazzo floor
คำอธิบาย: พื้นที่ปูด้วยหินขัด
ตัวอย่างประโยค: พื้นหินขัดดูแข็งกระด้าง จะลื่นเมื่อเวลาโดนน้ำ