พื้นราบ

ภาษาอังกฤษ


n plain
คำอธิบาย: พื้นที่เรียบเสมอกันไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
ความหมายเหมือนกับ: พื้นที่ราบ
คำที่เกี่ยวข้อง: flat
คำตรงข้าม: เนิน
ตัวอย่างประโยค: ด้วยประสบการณ์นักปีนเขา จึงช่วยให้เขาลงมาจนถึงพื้นราบได้สำเร็จ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top