พื้นที่ราบ

ภาษาอังกฤษ


n plain
คำอธิบาย: ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบซึ่งอาจจะราบเรียบหรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่น โดยปกติความสูงต่ำของพื้นที่ในบริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน 150 เมตร
ความหมายเหมือนกับ: ที่ราบ
คำตรงข้าม: ที่ดอน , พื้นที่ดอน
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าทีมพาเราเดินไปบนพื้นที่ราบที่อยู่ระหว่างยอดเขาต่างๆ