พื้นที่

ภาษาอังกฤษ


n area
คำอธิบาย: ขนาดผิวพื้น, อาณาบริเวณ
ตัวอย่างประโยค: เขาสังเกตเห็นว่า พื้นที่ของห้องโถงใหญ่ประดับด้วยกระจกแก้วสีใสสวยงามมาก
n area
คำอธิบาย: อาณาบริเวณ
ความหมายเหมือนกับ: เขต , เขตพื้นที่
คำที่เกี่ยวข้อง: district , place
ตัวอย่างประโยค: ยาเสพติดได้ระบาดอย่างหนักในพื้นที่ สภ.ต. ด่านแม่แฉลบ

คำที่มี "พื้นที่" ในคำ


พื้นที่เพาะปลูก n cultivated area
หน่วยนับ: พื้นที่

พื้นที่ต่ำ n lowland
คำอธิบาย: ส่วนที่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน
คำตรงข้าม: พื้นที่สูง
ตัวอย่างประโยค: น้ำจะท่วมบริเวณที่เป็นพื้นที่ต่ำก่อนอยู่แล้วตามธรรมชาติ

พื้นที่รับน้ำ n catchment area

พื้นที่ราบ n plain
คำอธิบาย: ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบซึ่งอาจจะราบเรียบหรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่น โดยปกติความสูงต่ำของพื้นที่ในบริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน 150 เมตร
ความหมายเหมือนกับ: ที่ราบ
คำตรงข้าม: ที่ดอน , พื้นที่ดอน
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าทีมพาเราเดินไปบนพื้นที่ราบที่อยู่ระหว่างยอดเขาต่างๆ

พื้นที่ชลประทาน n irrigable area
ตัวอย่างประโยค: พื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชลประทาน

พื้นที่ปลอดบุหรี่ n non-smoking area
ความหมายเหมือนกับ: ที่ปลอดบุหรี่
คำตรงข้าม: ที่สูบบุหรี่

พื้นที่หวงห้าม n forbidden ground

เคลียร์พื้นที่ v clear off
คำอธิบาย: จัดเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี

ขยายพื้นที่ v expand (territory)
ความหมายเหมือนกับ: แผ่อาณาเขต

เขตพื้นที่ n area
ความหมายเหมือนกับ: เขต

บางพื้นที่ n somewhere
ความหมายเหมือนกับ: บางที่

กินพื้นที่ v cover
ความหมายเหมือนกับ: ครอบคลุมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top