พื้นฐานการศึกษา

ภาษาอังกฤษ


n foundation of education
คำอธิบาย: ระดับการศึกษาที่ได้เล่าเรียนมา
คำที่เกี่ยวข้อง: educational foundation
ตัวอย่างประโยค: คนงานพวกนี้มีพื้นฐานการศึกษาต่ำ จะไปรู้เรื่องอะไร