พื้นกระเบื้อง

ภาษาอังกฤษ


n tiled floor
คำอธิบาย: พื้นที่ที่ปูด้วยกระเบื้อง
ตัวอย่างประโยค: ทาว์เฮาส์หลังนี้มีห้องว่างแบ่งให้เช่า พื้นกระเบื้อง (ห้องน้ำรวม) ราคาห้องละ 1700 บาท