พื้น

ภาษาอังกฤษ


n floor
คำอธิบาย: ส่วนราบด้านหน้าของสิ่งที่เป็นผืนเป็นแผ่น
หน่วยนับ: พื้น
คำที่เกี่ยวข้อง: ground , surface
ตัวอย่างประโยค: พอเขาได้ยินเสียงปืนก็พุ่งตัวลงนอนราบกับพื้นทันที