พืชเซลล์เดียว

ภาษาอังกฤษ


n unicellular plant
คำที่เกี่ยวข้อง: bryophyte