พืชพันธุ์ไม้

ภาษาอังกฤษ


n seedling
ความหมายเหมือนกับ: พันธุ์พืช
คำที่เกี่ยวข้อง: young plant