พืชน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n aquatic plant
คำอธิบาย: พืชที่เจริญเติบโตในน้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: hydrophyte
คำตรงข้าม: พืชบก
ตัวอย่างประโยค: ปลาน้ำจืดส่วนใหญ่จะวางไข่ติดบนสาหร่ายและพืชน้ำ