พืชคาม

ภาษาอังกฤษ


n plant
หน่วยนับ: ต้น, ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: พันธุ์ไม้ , พันธุ์พืช
คำที่เกี่ยวข้อง: seed