พึ่บ

ภาษาอังกฤษ


adv suddenly
คำอธิบาย: ทันทีทันใด
คำที่เกี่ยวข้อง: at once , immediately , simultaneously , abruptly
ตัวอย่างประโยค: พอเสียงกริ่งดังทุกคนก็ลุกพรึ่บพร้อมกันเหมือนนัดกันไว้