พึ่งจะ

ภาษาอังกฤษ


aux just
ความหมายเหมือนกับ: พึ่ง , เพิ่งจะ
คำที่เกี่ยวข้อง: just now
aux just
ความหมายเหมือนกับ: พึ่ง , เพิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: just now
aux just now
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ง , เพิ่งจะ
คำที่เกี่ยวข้อง: just