พึ่ง

ภาษาอังกฤษ


v depend on
คำอธิบาย: อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: อาศัย , พึ่งพาอาศัย
ตัวอย่างประโยค: ก่อนที่จะพึ่งใคร เราจะต้องช่วยตัวเองก่อน
aux just now
คำอธิบาย: คำช่วยกริยาหมายถึงเวลาที่ล่วงไปหยกๆ ในขณะที่พูดนั้น
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ง , เพิ่งจะ , พึ่งจะ
คำที่เกี่ยวข้อง: just
ตัวอย่างประโยค: เขาพึ่งโทรมาบอกว่า พรุ่งนี้เขาไม่ว่างไปกับพวกเราแล้ว