พึงใจ

ภาษาอังกฤษ


v please
คำอธิบาย: เกิดความรู้สึกถูกใจหรือพอใจต่อสิ่งนั้น
ความหมายเหมือนกับ: พอใจ , พึงพอใจ , ถูกใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: fascinate with , like , admire
ตัวอย่างประโยค: ่ผู้หญิงยุคใหม่เป็นผู้หญิงทำงานที่เริ่มพึงใจกับเสน่ห์ของชีวิตโสด