พี่ใหญ่

ภาษาอังกฤษ


n big brother
คำอธิบาย: พี่คนโตสุดที่มีอายุมากที่สุด
คำที่เกี่ยวข้อง: eldest sister , eldest brother , eldest sibling
ตัวอย่างประโยค: ในฐานะที่เขาเป็นพี่ใหญ่ เขาจึงต้องเสียสละให้น้อง
n big boss
คำอธิบาย: ผู้มีอำนาจ, ผู้มีอำนาจมาก, ผู้เป็นหัวหน้า
ความหมายเหมือนกับ: พี่เบิ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: big shot
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาโลกวันนี้พิสูจน์แล้วว่า สหรัฐอเมริกาใหญ่ไม่ได้เป็นพี่ใหญ่ของโลกนี้อยู่คนเดียว