พี่เลี้ยง

ภาษาอังกฤษ


n nurse
คำอธิบาย: ผู้มีหน้าที่ระวังรักษาเลี้ยงดู
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนเลี้ยงเด็ก , คนดูแลเด็ก
คำที่เกี่ยวข้อง: nursemaid , governess , nanny
ตัวอย่างประโยค: แม่ต้องจ้างพี่เลี้ยงใหม่ เพราะคนเดิมขอกลับบ้านไปทำนาที่บ้านเกิดแล้ว