พี่

ภาษาอังกฤษ


n elder sister or brother
คำอธิบาย: ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดก่อน
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: พี่ของเขาเลี้ยงดูเขาตั้งแต่ยังเด็ก พอโตขึ้นก็ยังต้องเลี้ยงเขาเหมือนเดิม