พีซี

ภาษาอังกฤษ


n PC
ความหมายเหมือนกับ: คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
คำที่เกี่ยวข้อง: personal computer