พิโรธ

ภาษาอังกฤษ


n anger
ความหมายเหมือนกับ: ความโกรธ , พิโรธน์ , โมโห
คำที่เกี่ยวข้อง: rage , fury
v be furious
ความหมายเหมือนกับ: โกรธมาก , พลุ่งพล่าน , ดาลเดือด , เดือดแค้น , โทสะ , โกรธเคือง , เดือด , ฉุนเฉียว , โกรธเกรี้ยว , เกรี้ยวกราด
คำที่เกี่ยวข้อง: be provoked , be annoyed , be exasperated , be enraged , be wrathful , boil with anger , burn with anger/rage/wrath