พิโยค

ภาษาอังกฤษ


v be scattered
ความหมายเหมือนกับ: พลัดพราก , จากไป
คำที่เกี่ยวข้อง: to be separated