พิเคราะห์

ภาษาอังกฤษ


v consider
คำอธิบาย: ใคร่ครวญหรือพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
ความหมายเหมือนกับ: วิเคราะห์ , พินิจ , พิจารณา
คำที่เกี่ยวข้อง: analyze , ponder , deliberate , cogitate , reflect
ตัวอย่างประโยค: เขาพิเคราะห์ดูเอกสารทุกหน้าอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะลงชื่อ

คำที่มี "พิเคราะห์" ในคำ


ช่างพินิจพิเคราะห์ v scrutinize
คำอธิบาย: สังเกตหรือพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ตัวอย่างประโยค: เธอยังช่างพินิจพิเคราะห์นิสัยคนเหมือนเดิม

ช่างพินิจพิเคราะห์ adj observant
คำอธิบาย: ที่สังเกตหรือพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ตัวอย่างประโยค: ท่านเป็นคนช่างพินิจพิเคราะห์ในทุกส่วนของรายละเอียดของชิ้นงาน

พินิจพิเคราะห์ v examine
คำอธิบาย: พิจารณาใคร่ครวญดูอย่างละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: พิจารณา , วิเคราะห์ , พินิจพิจารณา
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการต้องพินิจพิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดอย่างละเอียดถี่ถ้วน

การพิเคราะห์ n analysis
ความหมายเหมือนกับ: การใคร่ครวญ , การวิเคราะห์ , การคิด , การไตร่ตรอง , การใช้เหตุผล , การพิจารณา

การพินิจพิเคราะห์ n analysis
ความหมายเหมือนกับ: การพินิจ , การพิจารณา , การพิเคราะห์ , การไตร่ตรอง

การพินิจพิเคราะห์ n contemplation
ความหมายเหมือนกับ: การเพ่งพินิจ , การตรวจตรา , การเพ่งมอง

นักพิเคราะห์ข่าว n commentator
ความหมายเหมือนกับ: นักวินิจฉัยข่าวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top