พิสูจน์อักษร

ภาษาอังกฤษ


v proofread
คำอธิบาย: ตรวจแก้ไขคำผิด
คำที่เกี่ยวข้อง: proof
ตัวอย่างประโยค: เธอพิสูจน์อักษรอยู่ที่หนังสือพิมพ์มติชน