พิสูจน์

ภาษาอังกฤษ


v prove
คำอธิบาย: ชี้แจงให้รู้เหตุผล, แสดงให้เห็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: ชี้แจง , ชี้
คำที่เกี่ยวข้อง: verify , demonstrate
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า เขาไม่ใช่คนโกงคนขายชาติ