พิษณุโลก

ภาษาอังกฤษ


n Phitsanulok
คำอธิบาย: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือ
หน่วยนับ: จังหวัด
ตัวอย่างประโยค: พระเครื่องที่นักบู๊ตรอกจันทน์ภาคภูมิใจมาก คือพระท่ามะปรางที่จังหวัดพิษณุโลก