พิษ

ภาษาอังกฤษ


n poison
คำอธิบาย: สิ่งที่ร้ายเป็นอันตราย เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ตาย เจ็บปวด หรือพิการได้
คำที่เกี่ยวข้อง: toxicity , toxicant , venom , toxin
ตัวอย่างประโยค: พิษของงูเห่าทำอันตรายต่อระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยซึม และหายใจลำบาก
n danger
คำอธิบาย: สิ่งที่ร้ายเป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือให้ความเดือดร้อนแก่จิตใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: harmfulness
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านต้องประสบกับมลภาวะที่เป็นพิษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้