พิศาล

ภาษาอังกฤษ


adv broad
คำอธิบาย: กว้างใหญ่หรือมีเนื้อที่มาก
ความหมายเหมือนกับ: ไพศาล , กว้างขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: wide , extensively