พิศวาส

ภาษาอังกฤษ


v love
คำอธิบาย: รักใคร่ชอบพออย่างมาก
ความหมายเหมือนกับ: รักใคร่ , หลงใหล , สิเนหา
ตัวอย่างประโยค: คุณครูคงจะพิศวาสเขาเป็นพิเศษ เพราะเขาเป็นลูกชายของคนดัง