พิศวง

ภาษาอังกฤษ


v wonder
คำอธิบาย: ประหลาดใจ, แปลกใจอย่างสงสัย
ความหมายเหมือนกับ: สนเท่ห์ , ฉงนใจ , พิศวงงงงวย
คำที่เกี่ยวข้อง: amaze , astonish , astound
ตัวอย่างประโยค: ฉันรู้สึกพิศวงกับข้อความในจดหมายยิ่งนักว่าหมายความถึงอะไร
adj wonderful
คำอธิบาย: ที่น่าประหลาดใจ, ที่น่าแปลกใจอย่างสงสัย
คำที่เกี่ยวข้อง: surprised , puzzled , bewildering
ตัวอย่างประโยค: เรื่องวิญญาณเป็นเรื่องที่พิศวงชวนให้ศึกษาหาข้อเท็จจริง