พิราบ

ภาษาอังกฤษ


n pigeon
คำอธิบาย: นกในวงศ์ Columbidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับนกเขา รูปร่างคล้ายกันแต่ขนาดใหญ่กว่า ส่วนใหญ่ลำตัวสีเทาปนฟ้า ชอบหากินบนพื้นดิน กินเมล็ดพืช ที่พบทั่วไป คือ ชนิด Columba livia
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: นกพิราบ
ตัวอย่างประโยค: เขามีอาชีพฝึกพิราบแข่งโดยเฉพาะ