พิมล

ภาษาอังกฤษ


adj stainless
คำอธิบาย: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ปราศจากความมัวหมอง
ความหมายเหมือนกับ: ผ่องใส , ผุดผ่อง , ผ่องแผ้ว
คำที่เกี่ยวข้อง: flawless , pure , clear