พิมพ์ทอง

ภาษาอังกฤษ


n constellation
คำอธิบาย: ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์ศตภิษัช มี 4 ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ดาวยักษ์ , ดาวสตภิสชะ