พิภัช

ภาษาอังกฤษ


v distribute
ความหมายเหมือนกับ: แจก , แบ่ง , ปัน
คำที่เกี่ยวข้อง: allocate , assign