พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ภาษาอังกฤษ


n aquarium
คำอธิบาย: สถานที่ซึ่งแสดงพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ รวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
หน่วยนับ: แห่ง
ตัวอย่างประโยค: ฉันจะพาน้องไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่บางแสนพรุ่งนี้