พินิจพิจารณา

ภาษาอังกฤษ


v examine
ความหมายเหมือนกับ: พิจารณา , วิเคราะห์
คำที่เกี่ยวข้อง: peruse , scrutinize , study , investigate , explore
adv attentively
ความหมายเหมือนกับ: พินิจพิเคราะห์ , พิเคราะห์
คำที่เกี่ยวข้อง: carefully
v examine
ความหมายเหมือนกับ: พิจารณา , ตรวจตรา , พิเคราะห์
คำที่เกี่ยวข้อง: consider , look over , inspect
v analyze
คำที่เกี่ยวข้อง: contemplate , consider


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top