พินัยกรรม

ภาษาอังกฤษ


n will
คำอธิบาย: เอกสารซึ่งบุคคลแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว
หน่วยนับ: ฉบับ
คำที่เกี่ยวข้อง: testament
ตัวอย่างประโยค: พ่อบุญธรรมได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เขาทั้งหมด