พิธีเบิกไม้

ภาษาอังกฤษ


n rite performed before cutting a tree