พิธีสมรส

ภาษาอังกฤษ


n wedding ceremony
คำอธิบาย: การทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี
หน่วยนับ: พิธี
ความหมายเหมือนกับ: พิธีแต่งงาน , งานแต่งงาน , พิธีมงคลสมรส
ตัวอย่างประโยค: เจ้าบ่าวอยากให้พิธีสมรสของเขาใหญ่โตหรูหราอย่างสมฐานะ