พิธีบูชา

ภาษาอังกฤษ


n sacrificial ceremony
ความหมายเหมือนกับ: การบูชา , พิธีพลีกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: religious offering , worship , oblation
n rite
ความหมายเหมือนกับ: การสักการะ , กรรมบูชา
คำที่เกี่ยวข้อง: worship , ceremony