พิทูร

ภาษาอังกฤษ


adj clever
ความหมายเหมือนกับ: วิทูร , ฉลาด , รอบรู้ , ชำนาญ
คำที่เกี่ยวข้อง: well versed , erudite , wise