พิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ


n secondary school
คำอธิบาย: โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: โรงเรียน , วิทยาลัย
คำที่เกี่ยวข้อง: high school